تبلیغات
حرکت جملات سلامتی صاحب الزمان (عج) ی صلوات بفرس
فا تولز - ابزار رایگان وبمسترساخت حرفه ای کد متن متحرک
@خسته از دنیام @ - جوک های قدیمی

@خسته از دنیام @

بیخی همش درده این دنیا بخنددددددددددددددد بهش

جوک های قدیمی

دﺧﺘﺮﻩ ﺭﻭ add ﮐﺮﺩﻡ، ﭘﻴﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ...

ﺑﺎ ﭼﺎﺩﺭ ﺳﻔﻴﺪ add ﺷﺪﻡ ﺑﺎ ﮐﻔﻦ ﺳﻔﻴﺪﻡ

unfriend ﻣﻴﺸﻢ انقدر ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺭﻡ صبح ها ﻭﺳــــﻂِ ﺩﻭ ﺗﺎ دختر ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﭘﺎﺷـــَـﻢ

ﯾﮑﯿﺸﻮﻥ ﻟﺒﺎﻣﻮ ﺑﻮﻭﺱ ﮐﻨﻪ ﺑﮕﻪ صبح ﺑﺨﯿــــــﺮ ﻋِﺸــــــــﻘﻢ ...

ﯾﮑﯿﺸﻮﻧﻢ ﻟﭙﻤﻮ ﺑﻮﺱ ﮐﻨﻪ ﺑﮕﻪ صبح ﺑﺨﯿﺮ بابای عزیز من ...

سلامتی همه منحرفا........
دو تا نی نی پیش هم خوابیده بودند


پسره :تو دختللللی؟


دختره :نیدوووونم!


پسره :خوب بذال ببینم!


میره زیر پتو


پسره :دختللللی!!


دختره :اَاَاَاَاَاَ؟ از کجا فهمیدی؟


پسره :آخه جولابات صولتیه!


خداوکیلی چرااینقدمنحرفید بزنمتون؟ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﯽﺑﺮﺍﯼ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺳﺘﺎﺩ

ﺭﻭﯼﺗﺨﺘﻪ ﻧﻮﺷﺖ

ﺷﺮﺕ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﮔﻞ ﮔﻠﯿﻪ !!!
.
.
.
.
.
.
.
.

ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺑﺎ ﺧﻮﻧﺴﺮﺩﯼ ﺯﯾﺮﺵ ﻧﻮﺷﺖ

ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻢ ...........؟ﺭﺍﺯ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭ ﻧﯿﺴﺖ !!!

طرف با زنش ﻣﯿﺮﻩ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ . ﺻﻮﺭﺕ ﺣﺴﺎﺑﺸﻮﻧﻮ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﺭﻥ ﮔﺎﺭﺳﻮﻧﻪ ﻣﯿﮕﻪ ﻣﺎﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﯿﻦ ۳ ﺗﻮﻣﻦ ﻃﺮﻑ

 ﻣﯿﮕﻪ ﻣﺎ ﻣﺎﺳﺖ ﻧﺨﻮﺭﺩﯾﻢ ﮐﻪ . 

ﮔﺎﺭﺳﻮﻥ : ﻣﺎ آوردیم ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﯽ ﺑﺨﻮﺭﯼ .

ﮔﺎﺭﺳﻮﻥ: ﺯﯾﺘﻮﻥ ۶ ﺗﻮﻣﻦ .

ﻃﺮﻑ : ﻣﺎ ﺯﯾﺘﻮﻥ ﻧﺨﻮﺭﺩﯾﻢ .

ﮔﺎﺭﺳﻮﻥ : ﻣﺎ ﺁﻭﺭﺩﯾﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﯽ ﺑﺨﻮﺭﯼ .

ﮔﺎﺭﺳﻮﻥ : ﺳﺎﻻﺩ ۷ ﺗﻮﻣﻦ .

ﻃﺮﻑ : ﻣﺎ ﺳﺎﻻﺩ ﻧﺨﻮﺍﺳﺘﯿﻢ ﮐﻪ .!

ﮔﺎﺭﺳﻮﻥ : ﻣﺎ ﺁﻭﺭﺩﯾﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﯽ ﺑﺨﻮﺭﯼ . طرف میگه آقا سرجمع چقدرشد؟میگه ۵۲۰۰۰تومن.طرف

 ۰۰۰تومن میگذاره روی میز طرف میگه نفهمیدم این چه صیغه ایه؟ میگه آقاجان قیمت این خانم

 ۰۰۰۰تومنه این هم ۲۰۰۰تومن دیگه حساب بی حساب طرف میگه ماکه خانومتو نخواستیم, میگه اقا جان

 مااوردیم میخواستی...............! ؟:)))
به بابام میگم میخوام برم سمت گیاهخواری ! نظرت چیه ؟!
.
.
بابام : آفرین پسرم خیلی هم خوبه مگه تو چیت از بـُز کمتره !!
ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ...ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺭﻭﯼ ﺷﯿﺸﻪ ﯼ ﺑﺨﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﯼ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﺩﻭﺳﺘﺖ


ﺩﺍﺭﻡ ﺁﺭﺍﻡ ﮔﺮﯾﺴﺖ .
.
.
.
.
.
.
ﯾﻪ ﺑﺎﺭﻡ ﻧﻮﺷﺘﻢ: ﺩﻭﺳﺘﺖ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺑﺎﺯﻡ ﮔﺮﯾﺴﺖ


ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﻮﺷﺘﻢ: ﺳﻼﻡ ﺧﻮﺑﯽ ﺷﯿﺸﻪ؟؟ ﺑﺎﺯ ﮔﺮﯾﺴﺖﻓﮏ ﮐﻨﻢ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﯽ ﺩﺍﺭﻩ ﺩﯾﻮﺍﺍﺍﻧﻪ :|

 

 

تو این فیلما دیدین وقتی ازخواب پامیشن چقد تروتمیزن!

خیلی تلاش کردم منم یه بار اون جوری ازخواب پاشم،

ولی هروقت پامیشم تو آینه خودمو می بینم ،

شبیه سرخ پوستای آدمخوار جنوب غربی آمریکای مرکزی شدم!!!

 

 

 

مـــورد داشتیم دختره موقع رانندگی میخواسته کـــــلاج بگیــره…

غرورش اجازه نداده گفته اون بــاید منـو بگیـره

والا


 

 

بنده خدایی نوشته بود: 

ﺷﮑﺴﺖ ﻋﺸﻘﯽ ﺑﺨﻮﺭﯼ ! 

ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﺒﯿﻨﯽ! 

ﺍﺻﻼ ﺩﺍﻏﻮﻥ ﺑﺸﯽ ﺷﺪﯾﺪ! 

ﺍﻣﺎﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍ

.

.

.

.

ﺍﻣﺎﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍ ...! 

ﻻﮐﺖ ﺟﻠﻮ ﭼﺸﻤﺎﺕ ﻧﯿﻔﺘﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﻭ ﺑﺸﮑﻨﻪ ! 

ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺘﻪ .... ﺧﯿﻠﯽ ...  

من سکوت میکنم !


 

 

 

دختر خالم هی داد میزد:

منو بگیر

منو بگیر

منم خیلی ریلکس اومدم جواب بدم


که قصد ازدواج ندارم که یهوووو

.

.

.

تالااااااااپ....

از روی نردبوم افتاد کف حیاط!!!

اخه بنده خدا داشت شیشه ها رو پاک میکرد 

)):

 

 

 

 


 

 

ﯾﻌﻨﯽﺗﻮ ﺭﻭﺡ ﺍﻭﻥ ﺑﻐﻞ ﺩﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺍﺯﺵ ﭘﺮﺳﯿﺪﯼ ﭼﯿﺰﯼ ﻓﻬﻤﯿﺪﯼ؟ﮔﻔﺖ : ﺍﺭﻩ ﺑﺎﺑﺎ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﮐﻪ :|

 

 

 

خدایا میشه امشب بخوابم صبح بیدار نشم

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ظهر بیدار شم ؟


چیه ؟؟؟ انتظار داشتی بمیرم ؟؟؟


برو توبه کن عزیز من :|


 
 
 
 
 

انقدر بدم میاد از اینایی که...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

نقطه میزارن بیای پایین , ادامه مطلبو ببینی...


خب مرتیکه هرچی میخوای بگی همون بالا بگو دیگه !


مریضی مگه ؟؟ :|


 
 
 
 

برنامه های صداسیما طوریه که اگه یه نفر که 20 سال پیش رفته تو کما الان به


 هوش بیاد،


به راحتی میتونه سریال مورد علاقه شُ دنبال کنه :|

خیلی پرویی بازم جوک میخوای؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ عجبا؟!

برو عامو ب درسو زندگید برس!!!!!!!!.......سوخته خریداریم


+ نوشته شده در  جمعه 20 فروردین 1395ساعت 03:45 ب.ظ  توسط ی بنده خدا   بوگو()

نمایش نظرات 1 تا 30